61. Den kloke och värdigheten

1 – Den kloke är ålagd att vara värdig så att han äger fina egenskaper så gott han kan och undviker dåliga egenskaper så gott han kan.

2 – Jag har inte sett någon som är en så stor förlorare och så dum och löjlig som personen som skryter över sina förfäders fina drag och själv saknar dem.

3 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Det finns ingen religion utan värdighet.”

4 – Vissa sade att värdigheten handlar om att ge mat till faderns bröder, förbättra sin egendom och sitta på stolen i sitt hem.

Vissa sade att värdigheten handlar om att vara rättvis mot den som är under en, högakta den som är över en och belöna en gåva med lika mycket.

Vissa sade att värdigheten handlar om att acceptera sanningen och ta hand om gästerna.

Vissa sade att värdigheten handlar om att tala sanning, härda med grannens besvär, dela med sig med medmänniskorna och inte besvära obehöriga människor och grannar.

Vissa sade att värdigheten handlar endast om att inte ha fula karaktärer.

Vissa sade att värdigheten handlar om att vara givmild och ha fina karaktärer.

Vissa sade att värdigheten handlar om avhållsamhet och arbete; avhållsamhet från det som Allâh har förbjudit och arbete med det som Allâh har tillåtit.

Vissa sade att värdigheten handlar om att vara tacksam när man får, härda när man prövas, förlåta när man kan straffa och uppfylla löftet när man lovar.

Vissa sade att värdigheten handlar om att vara snäll och smart.

Vissa sade att värdigheten handlar om att undvika allt misstänksamt, ty den misstänkte är inte ädel, förbättra sin egendom, ty den fattige är inte ädel, och försörja sin familj, ty den vars familj behöver andra är inte ädel.

Vissa sade att värdigheten handlar om att vara ren och dofta.

Vissa sade att värdigheten handlar om vältalighet och överseende.

Vissa sade att värdigheten handlar om att bry sig om avtal och respektera kontrakt.

Vissa sade att värdigheten handlar om att skoja och le.

5 – De har delade åsikter om värdigheten, men de är alla nära varandra.

6 – Enligt mig handlar värdigheten om att undvika alla handlingar som Allâh och muslimerna hatar och göra alla handlingar som Allâh och muslimerna älskar.

7 – Ibn Sîrîn sade:

”Tre saker hör inte till värdigheten; att äta ute i marknaden, att parfymera sig hos parfymförsäljaren och att titta i spegeln hos mannen som utövar koppning.”

8 – ash-Sha´bî sade:

”Det hör inte till värdigheten att titta i spegeln hos mannen som utövar koppning.”

9 – Abû Qilâbah sade:

”Det hör inte till värdigheten att tjäna pengar på sin vän.”

10 – Mu´âwiyah bin Abî Sufyân sade:

”Värdighetens sjukdom ligger i att ha dåliga vänner.”

11 – Sharîk sade:

”Världens förnedring ligger i fem saker: att besöka badhus innan gryningen utan hink, gå över ett övergångsställe utan korsning, komma till en lektion utan bok, den ädles behov av personen under honom och mannens behov av hans hustru.”