60. Vilka slag ägde rum år 8?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 124

Fråga 60: Vilka slag ägde rum år 8?

Svar: I Djumâdâ al-Ûlâ utspelades slaget i Mu’tah där Zayd bin Hârithah, Dja´far bin Abî Tâlib och ´Abdullâh bin Rawâhah (radhiya Allâhu ´anhum) stupade martyrdöden.

Samma år i Ramadhân ägde Största Erövringen rum. Orsaken bakom slaget var att Quraysh bröt sitt avtal genom att bistå Banû Bakr med att döda Khuzâ´ah i Haram. Med denna erövring stärkte Allâh islam och statyerna slogs sönder. Därefter var det dags för striden i Hawâzin.

Det året utbröt också striden i Hunayn och därefter belägringen av Tâ’if. Staden intogs först året därpå då invånarna konverterat till islam. På hemvägen och efter att fördelat krigsbyten i Dhûl-Qa´dah, beslöt sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att genomföra ´Umrah från Dji´irrânah.