60 – Tron på änglarna

…Hans änglar…


FÖRKLARING

 

Änglarna är osynliga skapelser som dyrkar Allâh. De besitter varken något av herraväldet eller gudomligheten. Allâh (ta´âlâ) har skapat dem av ljus. De har försetts med en fullkomlig underkastning till Hans beordringar samt förmåga att förrätta dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

”De som står nära Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte. De prisar Honom natt och dag utan att mattas i sin hängivelse.” (21:19-20)

De är många i antal och endast Allâh (ta´âlâ) vet hur många de verkligen är. Det har bekräftats i de ”Två autentiska” från Anas (radhiya Allâhu ´anh) hadîth angående Himmelsfärden (i betydelse):

”Det av besökare fyllda huset i himlen lyftes upp för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Däri förrättar varje dag 70.000 änglar bönen. När de väl går ut ur det, återvänder de aldrig till det.”[1]

Tron på änglarna omfattar fyra frågor:

Den första: Tron på deras existens.

Den andra: Tron på dem vilkas namn vi känner till. Exempel på dem är Djibrîl. Vad gäller dem som vi inte känner till, har vi en allmän tro på dem.

Den tredje: Tron på deras egenskaper som vi har kunskap om. Exempel på det är Djibrîls egenskaper. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade att han hade sett honom i hans verkliga skepnad och han hade då sexhundra vingar som han täckte horisonten med.

På Allâhs befallning kan en ängel förvandlas till en mänsklig gestalt. Exempel på det är när Han (ta´âlâ) sände Djibrîl till Maryam i en fullkomlig människas skepnad. Ett annat exempel är när han kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som satt ned med sina följeslagare. Vid detta tillfälle visade han sig i en mans gestalt med oerhört vita kläder och ett oerhört svart hår. Ingenting tydde på att han var resande och inte heller visste någon av följeslagarna vem han var. Han satte sig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och placerade sina knän intill hans knän och lade sina handflator på sina lår. Därefter frågade han profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Islâm, Îmân, Ihsân, Domedagen och dess tecken. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade på frågorna och sedan gick han sin väg. Därpå sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) (i betydelse):

”Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.”[2]

Rapporterad av Muslim.

Detsamma gäller de änglar som Allâh (ta´âlâ) skickade till Ibrâhîm och Lût. Även de visade sig i mänskliga gestalter.

Den fjärde: Tron på deras handlingar som vi känner till. Dessa handlingar utförs först efter Allâhs (ta´âlâ) beordring. Exempel på dem är att de lovprisar och dyrkar Honom natt och dag utan att tråkas ut eller förtröttas. Vissa av dem har endast enstaka uppgifter.

Den trogne Djibrîls uppgift är att förmedla Allâhs (ta´âlâ) Uppenbarelse till profeterna och sändebuden.

Mîkâ’îls uppgift är växtligheten och nederbörden.

Isrâfîls uppgift är att blåsa i hornet när Domedagen och Återuppståndelsen äger rum.

Dödsängelns uppgift är att ta själarna vid döden.

Mâliks uppgift är att vakta Elden.

Det finns änglar som har fostren i moderliven som uppgift. Efter att ett foster har varit fyra månader i sin moders mage, sänder Allâh en ängel till det och beordrar denne att skriva ned dess uppehälle, livslängd, handlingar och om barnet kommer att få ett olyckligt eller lyckligt slut.

Det finns änglar vilkas uppgift är att hålla reda på människans handlingar och anteckna dem. De är två stycken; en ängel på höger sida och en annan på vänster.

Det finns änglar vilkas uppgift är att förhöra den döde. Efter att den döde har lagts i graven, kommer två änglar fram till honom och frågar honom om hans Herre, religion och profet.

Tron på änglarna utmed det vi har nämnt, ger följande resultat:

Det första: Kunskap om Allâhs (ta´âlâ) väldighet, kraft och makt. Skapelsens storhet tyder på Skaparens storhet.

Det andra: Tacksamhet mot Allâh (ta´âlâ) för att Han tar hand om mänskligheten då Han låter dessa änglar ta vara på dem, anteckna deras handlingar och liknande välgång.

Det tredje: Kärlek till änglarna för den dyrkan de ägnar Allâh (ta´âlâ).

Vilseledda människor nekar att änglarna har kroppar. I stället säger de att de är ett begrepp för en styrka som ligger bakom en dold godhet i skapelserna. Denna teori beljuger Allâhs (ta´âlâ) Bok, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och samstämmigheten. Allâh (ta´âlâ) säger:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

”Allâh ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare, försedda med två, tre eller fyra vingpar.” (35:1)

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ

”Om du kunde se de otrogna när änglarna i dödsögonblicket tar emot deras själar och slår dem i ansiktet och i ryggen.” (8:50)

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ

”Om ni kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna mot dem och ropar: ”Låt själen fara!”” (6:93)

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

”Och när skräcken efter uppståndelsen har släppt sitt grepp om deras hjärtan, skall de fråga varandra: ”Vad sade er Herre till er?” – och få svaret ”Sanningen; Han är den Höge, den Väldige.”” (34:23)

وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

”Och änglarna kommer emot dem från alla portar och välkomnar dem: Fred! Detta är lönen för ert tålamod och er uthållighet!” Vilken lycka i dessa eviga boningar!” (13:23-24)

I ”Sahîh al-Bukhârî” rapporteras det från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”När Allâh älskar en tjänare, ropar Han på Djibrîl: ”Allâh älskar den och den personen; älska honom du också.” Djibrîl börjar då älska honom och därefter ropar han till Himlens folk: ”Allâh älskar den och den personen; älska honom ni också.” Följaktligen älskas han även av Himlens folk och därefter blir han accepterad på jorden.”[3]

Dessutom rapporterade han även att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Varje fredag finns det vid varje moskédörr änglar som skriver upp de närvarande. Efter att imamen har satt sig ned, viker de ihop anteckningarna och lyssnar till påminnelsen.”[4]

Dessa texter bevisar uttryckligen att änglarna verkligen har kroppar och att de inte är något begrepp för styrka, vilket vissa avvikande människor har sagt. Detta är vad Texterna och muslimernas samstämmighet säger.

 

[1] al-Bukhârî (3207), Muslim (259) och an-Nasâ’î (447).

[2] Muslim (8).

[3] al-Bukhârî (3209), Muslim (2637), at-Tirmidhî (3372), Mâlik (1778) och Ahmad (2/267).

[4] al-Bukhâî (3211), Muslim (850), an-Nasâ’î (1384), Ibn Mâdjah (1092), ad-Dârimî (1544) och Ahmad (2/239).