60. Tålamodets dygder

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

”Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – För dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” – [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.”1

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

”Men den som bär [den lidna orätten] med tålamod och förlåter [har bestått ett prov som kräver] fasthet i föresatsen!”2

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

”Helt visst skall Vi sätta er på prov så att Vi vet vilka bland er som kämpar och vilka som härdar, och Vi skall pröva [hur uppriktiga ni är i] era förklaringar.”3

Detta ämne är mycket brett i verserna och hadîtherna. Vi kommer endast att nämna det som väcker den sovande och uppmärksammar den försumlige. Umm Salamahs hadîth hos Imâm Ahmad, Muslim och andra har redan rapporterats via olika vägar.

Abû Mâlik al-Hârith bin ´Âsim al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Reningen är halva tron. [Orden] ”al-Hamdulillâh” fyller vågen. [Orden] ”Subhân Allâh wal-Hamdulillâh” fyller vad som finns mellan himlarna och jorden. Bönen är ett ljus. Välgörenheten är ett bevis. Tålamodet är ett sken. Qur’ânen är antingen till din fördel eller också till din nackdel.”

Rapporterad av Muslim.

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att några från Ansâr bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om olika saker och ting. Han gav dem till dess att allting var slut. Efter att ha skänkt bort allt med sin hand sade han:

”Den egendom som jag har kommer jag inte att undanhålla från er. Den som söker efter avhållsamhet kommer Allâh att göra avhållsam. Den som söker efter tålamod kommer Allâh att göra tålmodig. Ingen har fått en gåva som är bättre och vidare än tålamodet.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Suhayb bin Sinân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troendes tillstånd är märkligt. Hela hans tillstånd är bra och det är bara den troende som tar del av det. Om han får något bra, tackar han, vilket är bra för honom. Om han drabbas av något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”

Rapporterad av Muslim.

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade: ”Om jag prövar Min tjänare med hans två älsklingar och han härdar, ersätter Jag dem åt honom med paradiset.”

Det vill säga hans ögon. Rapporterad av al-Bukhârî.

´Atâ’ bin Abî Rabâh sade:

”Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade till mig: ”Skall jag inte visa dig en av paradisets kvinnor?” Jag sade: ”Jo.” Han sade: ”Den här svarta kvinnan. Hon kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Jag får epileptiska anfall och avtäcks. Be Allâh (ta´âlâ) för mig.” Han sade: ”Om du vill kan du härda och få paradiset och om du vill kan jag be Allâh så att Han botar dig.” Hon sade: ”Jag härdar.” Sedan sade hon: ”Jag avtäcks. Be Allâh att jag inte avtäcks.” Till följd därav bad han för henne.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en muslim som drabbas av trötthet, möda, sjukdom, sorg eller ens bekymmer utan att Allâh stryker bort hans synder för dem.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Allâh vill väl låter Han honom prövas.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) delade ut egendomar när vissa sade:

”Den här fördelningen är inte för Allâhs sak.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må Allâh förbarma Sig över Mûsâ. Han besvärades mer än detta och härdade.”

Sa´îd bin Djubayr sade i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Troende! Sök hjälp med tålamod och bönen! Allâh är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”4

”Inget samfund bortsett från detta har fått tålamodet. Hör du inte Ya´qûbs (´alayhis-salâm) ord:

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ

”Han vände sig ifrån dem med en tung suck: ”Hur svår är inte saknaden efter Yûsuf!”5

Sa´îd bin Mansûr rapporterade i sin ”as-Sunan” att Ibn ´Abbas var ute och reste när han fick beskedet att hans broder Qathm hade dött. Han sade ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända.” Sedan red han av vägen och fick kamelen att gå ned på knä. Därefter bad han två Rak´ât och satt en lång tid i Tashahhud. Därpå gick han till sitt riddjur läsandes:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Troende! Sök hjälp med tålamod och bönen! Allâh är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”6

Ibn-ul-Djawzî sade:

”Det har rapporterats att Umm Kulthûm, som var en av kvinnorna som utvandrade från Makkah till Madînah, gick till moskén och sökte hjälp med tålamod och bönen när hennes make ´Abdur-Rahmân bin ´Awf (radhiya Allâhu ´anh) förlorade medvetandet.”

Ibn Djuraydj sade om Allâhs ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Troende! Sök hjälp med tålamod och bönen! Allâh är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”7

”De två hjälper till att Allâhs nåd uppnås.”

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag kom in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som hade en mycket hög feber. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Din feber är mycket hög.” Han sade: ”Ja. Min feber är som två av era mäns feber.” Jag sade: ”Det är för att du belönas dubbelt.” Han sade: ”Ja. Det är därför. Det finns inte en muslim som sticker sig på en törn utan Allâh stryker bort hans synder med den såsom trädet tappar sina löv.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

at-Tirmidhî rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den väldiga belöningen är utmed den väldiga prövningen. Om Allâh älskar ett folk prövar han det. Den som behagas, får välbehag, och den som vredgas, får vrede.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god.”

12:155-156

242:43

347:31

42:153

512:84

62:153

72:153