60. Sunt yttre, osunt inre

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 69-70

Måhända kan en viss problematik märkas i profetens ord (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Var och en av er må göra det paradisets invånare gör till dess att en aln återstår till döden, varefter boken hinner kapp honom varpå han gör det Eldens invånare gör och därmed hamnar i den.”

Däremot upphör problematiken via en annan hadîth som säger:

”En man kan tyckas göra det paradisets invånare gör och ändå tillhöra Eldens invånare, och en man kan tyckas göra det Eldens invånare gör och ändå tillhöra paradisets invånare.”1

Tillsynes handlar han på det viset, men innerst inne är han förstörd varför han hamnar i helvetet. Och tvärtom vad beträffar den andre; han har bra avsikter och handlar väl varpå han slutligen gör det paradisets invånare gör. Detta bevisar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) fullkomliga kunskap och att Han vet vem som lämpar sig för paradiset och vem som inte gör det.

1al-Bukhârî (2898) och Muslim (112).