60. Så undviks synder

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

´Uddat-us-Sâbirîn wa Dhakhîrat-ush-Shâkirîn, s. 93

Den religiösa motivationen stärks på flera sätt, däribland:

1 – Högakta Allâh (tabârak wa ta´âlâ), som både ser och hör, genom att undvika synder. Den vars hjärta högaktar Allâh kommer inte att synda.

2 – Älska Allâh (subhânah). Han kommer att avstå från synd till följd av kärlek till Honom. Älskaren lyder ju sin älskling. Den bästa undvikningen är de älskades undvikning. På samma sätt är den bästa lydnaden de älskades lydnad. Skillnaden är stor mellan undvikning och lydnad utav kärlek och undvikning och lydnad utav rädsla för straff.

3 – Tänk på all favör och godhet. Den generöse är inte dålig tillbaka mot den som behandlar honom väl. Det är bara fördömda människor som är på det sättet. Allâhs (ta´âlâ) godhet och favör ska få personen att avstå från att trotsa Honom. Han ska skämmas för att Allâh (ta´âlâ) förser honom med godhet och favör medan hans invändning, trots och fulhet stiger upp till hans Herre. En ängel stiger ned med det ena medan en annan ängel stiger upp med det andra. En så ful gengäld!

4 – Tänk på vrede och hämnd. Herren (ta´âlâ) vredgas av att slaven drunknar i trots. Ingenting, framför allt inte denne svage slav, kan motstå Hans vrede.