60 – Kapitel 10 – Avgudadyrkaren vittnar mot sig själv

Och om han säger: ”De som vänder sig till en bräda, en sten, en skulptur på en grav och dylikt, tillber dem, förrättar offer till dem och säger: ”De får oss närmare Allâh. Allâh tar antingen bort skada från oss genom deras välsignelse eller också skänker Han oss gåvor genom deras välsignelse”, skall du säga: ”Du har talat sanning. Det är just vad ni gör vid stenarna, gravskulpturerna och dylikt.” Han håller alltså med om att denna gärning som de utför innebär att statyer dyrkas, vilket är fordrat.

Förklaring

Detta är motsatsen av våra ord ”Det är ett påstående som nekas av Qur’ânen”. Om han säger att avguderi är att vända sig till en bräda, en sten, en gravskulptur eller liknande, förrätta offer till dem och säga att de för en närmare Allâh, säger vi till honom att han har talat sanning. Det är just vad du gör. Således är du en avgudadyrkare efter att ha vittnat mot dig själv – och detta är väntat.