60. Hyckleriets innebörd

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Hyckleri är otro och innebär att häda Allâh, dyrka någon annan än Honom och samtidigt visa islam. Så gjorde hycklarna på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.”

FÖRKLARING

Hyckleri handlar om att visa islam och dölja otro, oavsett om personen dyrkar någon annan än Allâh eller inte. Måhända är han en kättare liksom kommunisterna som varken dyrkar Allâh eller någon annan. Den som visar islam och döljer otro är en hycklare oavsett om han dyrkar någon annan än Allâh eller inte. Definitionen av hyckleri är som sagt att visa islam utav hyckleri, lögn och dubbelmoral och dölja otro.

Många säger att de är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah när de i själva verket är innovatörer. Innerst inne antar han innovationer medan han utåt visar och säger att han tillhör Ahl-us-Sunnah. Det är hyckleri. De stödjer Ahl-ul-Bid´a och antar innovationer och säger att de är Ahl-us-Sunnah. Dock alarmerar särdragen att de står på Ahl-ul-Bid´as sida och stiftar metodiker för att skydda dem.

Vi vill ha smarta och skarpa ungdomar som älskar bara för Allâhs sak, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende och framför allt Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Om vi ser en brist i den här kärleken förstår vi att det finns en brist i dogmen. En sådan brist är mycket farlig och en stor förlust.

Hycklaren visar islam och döljer otro. Han visar islam öppet. Så gjorde hycklarna på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) säger att vissa tror att hyckleriet fanns bara på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid som sedermera försvann. Det är fel. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Dagens hyckleri är värre än det som fanns på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.” När han blev frågad om orsaken sade han: ”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid dolde hycklarna sitt hyckleri. Idag visar de sitt hyckleri öppet.”

Idag är hyckleriet vanligt och framför allt bland de politiskt orienterade strömmarna. Det har vissa av dem själva erkänt. Andra har sagt:

”Jag känner inte en politiker utan att han ljuger.”

Somliga har sagt:

”Politik är hyckleri.”

Många politiker i de politiskt lagda sekterna besitter ett praktiskt hyckleri. Ett av dess kännetecken är att de är på Ahl-ul-Bid´as sida och stiftar farliga metodiker för att bekämpa och krossa Ahl-us-Sunnah. Några av dessa metodiker är Balansmetodiken, tal om en vid metodik som rymmer hela samfundet och andra principer som är till för att bekämpa Ahl-us-Sunnah och försvara Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl.