60. Giftermål med Bokens folk

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/66)

Muslimer får också lov att gifta sig med Bokens folks kvinnor. Bokens folks män får däremot inte gifta sig med muslimska kvinnor. Aldrig någonsin är en muslimsk kvinna lovlig för en hädare. Det sägs att en nasaré sade till en muslim: ”Hur kommer det sig att ni får lov att gifta er med våra kvinnor men inte vi med era kvinnor? Det är orättvist.” Han menade på att det skulle vara lika för alla. Då sade muslimen till honom: ”Vi får lov att gifta oss med era kvinnor eftersom vi tror på vårt sändebud och på ert sändebud. Ni tror däremot bara på ert sändebud men inte på vårt sändebud. Därav denna skillnad.” Nasarén blev ställd. Så till reglerna relaterade till Bokens folk hör att muslimska män får gifta sig med Bokens folks kvinnor men deras män får inte gifta sig med muslimska kvinnor.