60. Allt upphöjt sänks

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 60-61

227 – Hudbah berättade för oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Thâbit, från Anas, som sade:

“´Adhbâ’ förlorade aldrig en kapplöpning. En dag kom en beduin med sin kamel, eller sitt kamelföl, och ville tävla mot den och vann. Då det tycktes besvära Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, sade Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har åtagit Sig att aldrig upphöja något jordiskt utan att också sänka det därefter.”1

1al-Bukhârî (6501).