60. al-Walîd al-Makhzûmîs likar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 71

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

51 – I och med att Allâh hotade personen som sade:

إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

Människors ord och ingenting annat!”1

med helvetet, vet och övertygas vi om att Qur’ânen är människans Herres ord som inte liknar människans ord.

FÖRKLARING

Den som säger att Qur’ânen inte är Allâhs tal utan en människas eller en ängels tal är lik al-Walîd bin al-Mughîrah. Vad är skillnaden mellan dem förutom att den förste hävdar islam till skillnad från al-Walîd bin al-Mughîrah? Det räcker inte att bara hävda islam. Den som hädar Qur’ânen gagnas inte av att hävda islam, ty hans påstående är avfall. Det bevisar att det är obligatoriskt att erkänna Qur’ânen som Allâhs verkliga tal.

Om Qur’ânen hade varit sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal skulle al-Walîd bin al-Mughîrah inte fördömts. Han sade ju att Qur’ânen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal. Hur kunde Allâh hota honom så strängt? Det betyder att hans ord var väldiga och horribla då han sade att Qur’ânen är någon annans tal än Allâhs. Alla som följer denna inriktning och metod liknar al-Walîd bin al-Mughîrah och riskerar att hamna i evigt helvete.

174:25