60. al-Qummîs tredje förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade när han förklarade versen:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ

”Önskar de en annan religion än den som Allâh har gett dem?”1

”Vill ni ha något annat än det Jag har befallt er av att acceptera Muhammad och hans utnämnde?

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

”Alla i himlarna och på jorden underkastar sig Honom av fri vilja eller nödda och tvungna.”

Det vill säga utav rädsla för svärdet.”2

Titta hur den här lögnaren kastar bort islam och Qur’ânens väldiga betydelser och storslagna mål. Allâhs religion omfattar allt som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat av trosläror, dyrkan, goda handlingar, domar, kamp, rättvisa, godhet och förbud för avguderi, synder och ondska. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap omfattar tron på Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, ödet, Domedagen och islams pelare trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Denne mystiker kastar bort alla dessa väldiga grunder och ädla handlingar och begränsar versen (som omfattar allt det omnämnda) vid godkännandet av ´Alîs utnämning som för övrigt är påhittad av juden Ibn Saba’. Han nämner Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bara för att kamouflera den här otron.

Vad beträffar hans förklaring till:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

”Alla i himlarna och på jorden underkastar sig Honom av fri vilja eller nödda och tvungna.”

så är den fel. Nödd och tvungen underkastelse är underkuvning gentemot Allâhs universella befallning och öde. Allt i himlarna och på jorden är underkastade Allâhs vilja och öde. Ingen undkommer det. Det verkar som att han menar att allt i himlarna och på jorden underkastar sig av fri vilja och tvunget utav rädsla för ´Alîs svärd. Det skulle inte alls vara förvånande att denne mystiker menar det.

13:83

2Tafsîr al-Qummî (1/107).