60. Åkallan är dyrkan och bara Allâh får åkallas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 66

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att han inte dyrkar någon annan än Allâh och att tillflykt till de rättfärdiga och åkallan till dem inte räknas till dyrkan, skall du fråga honom om han håller med om att Allâh har ålagt honom att uppriktigt dyrka Allâh och att det är Hans rättighet över honom. Om han gör det, skall du be honom förklara vad han har ålagts, nämligen att uppriktigt dyrka Allâh allena, vilket är Hans rättighet över honom. Om han då varken vet vad dyrkan eller dess typer är, skall du klargöra dem för honom med att säga det Allâh (ta´âlâ) säger:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

”Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne. Han älskar inte dem som går till överdrift.”1

Då du har upplyst honom om detta, skall du fråga honom om han numera vet att det innebär dyrkan av Allâh. Han blir tvungen att säga ”Ja” – och tillbedjan är ju dyrkans stomme.

FÖRKLARING

Om personen säger att han inte dyrkar dem såsom han dyrkar Allâh (´azza wa djall) och att det inte är avguderi att vända sig till dem och tillbe dem, anses det vara ett tvivel. Säg till honom att Allâh har ålagt att han uppriktigt dyrkar Honom allena. Om han håller med, skall du fråga honom vad det innebär att uppriktigt dyrka bara Honom. Antingen vet han eller också vet han inte. Om han inte vet, förklarar du för honom att åkallan tillägnad och tillflykt till rättfärdiga människor är ett sätt att dyrka dem. Förklara de olika typerna av dyrkan för honom och tala om för honom att Allâh säger:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

”Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne. Han älskar inte dem som går till överdrift.”

Tillbedjan är ju dyrkan. Om det ligger till på det viset, är det avguderi att tillbe någon annan än Allâh. Med det sagt är det bara tillåtet att åkalla, dyrka och sätta sitt hopp till Allâh.

17:55