6. Vilka är villkoren för att man skall kunna stryka på läderstrumporna?

Fråga 6: Vilka är villkoren för att man skall kunna stryka på läderstrumporna?

Svar: Det finns fyra villkor för att stryka på läderstrumporna:

Det första: De skall tas på i ett rent tillstånd. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till al-Mughîrah bin Shu´bah (radhiya Allâhu ´anh):

”Låt dem vara. Jag tog på dem i ett rent tillstånd.”

Det andra: Läderstrumporna och strumporna skall vara rena. Det är inte tillåtet att stryka på dem om det finns orenhet på dem. En dag när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad med sina följeslagare tog han av sig sina sandaler under bönen och berättade att Djibrîl hade underrättat honom om orenheten på dem. Det bevisar att det inte är tillåtet att be i något som är befläckat med orenhet. Likaså smutsar personen ned sig om han rör vid orenheten med vatten.

Det tredje: Strykningen skall ske efter en mindre orenhet och inte efter utlösning eller något annat som ålägger bad. Beviset för det är hadîthen från Safwân bin ´Assâl (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade befalla oss när vi var resenärer att inte ta av oss våra läderstrumpor i tre dagar frånsett efter utlösning.”

Kravet är alltså att orenheten skall vara av mindre slag. Utifrån den ovanstående hadîthen får strykningen inte utövas efter en större orenhet.

Det fjärde: Strykningen skall äga rum inom den av Sharî´ah fastställda tidsfristen. Den varar ett dygn för den boende och tre dygn för den resande. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav den boende ett dygn och den resande tre dygn.”

Rapporterad av Muslim.

Det vill säga tidsfristen för strykningen. Dessa är villkoren för strykningen ovanpå läderstrumporna. Det finns även andra villkor som nämns av de lärda, men de kan diskuteras.