6. Vad anser ni om Allâhs tal och Qur’ânen?

Fråga 6: Vad anser ni om Allâhs tal och Qur’ânen?

Svar: Qur’ânen är Allâhs tal. Den är uppenbarad och inte skapad. Den har börjat från Honom och till Honom kommer den att återvända.

Det är verkligen Allâh som har uttalat den, både dess ord och betydelser. Han har alltid varit talande och Han kommer alltid att vara talande såsom Han vill och när Han vill.

Hans tal har varken något slut eller upphörande.