6. Vad anser ni om Allâhs tal och Qur’ânen?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den sjätte frågan: Vad anser ni om Allâhs tal och Qur’ânen?

Svar: Qur’ânen är Allâhs tal. Den är uppenbarad och inte skapad. Den har börjat från Honom och till Honom kommer den att återvända.

Det är verkligen Allâh som har uttalat den, både dess ord och betydelser. Han har alltid varit talande och Han kommer alltid att vara talande såsom Han vill och när Han vill. Hans tal har varken något slut eller upphörande.

FÖRKLARING

Allâhs tal är Hans egenskap som Han han tillskrev Sig själv när Han sade:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet.”1

Allâh (´azza wa djall) sade:

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Säg: ”Om allt hav blev till bläck för [att uppteckna] min Herres ord, skulle havet helt visst sina förr än min Herres ord hade uttömts; och [så skulle det vara] även om hav lades till hav.”2

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Om än jordens alla träd blev till pennor och havet, utökat med sju hav, blev till bläck skulle det inte räcka för att skriva ned Allâhs ord. – Allâh är allsmäktig, vis.”3

I dessa verser bifogade Allâh (´azza wa djall) talet till Sig själv.

Ahl-us-Sunnah tror på att Allâh talar med ett evigt tal och när Han vill i enlighet med vad skapelsen är i behov av. Han skapar en skapelse och låter en annan dö. Han stärker den svage och försvagar den starke. Han ruinerar den rike och berikar den fattige. Han ger makt och tar makt och så vidare. Allâhs tal är alltså allomfattande.

Qur’ânen hör till Allâhs tal. Han har uppenbarat den för Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att vägleda den Han vill.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att den som anser att Qur’ânen är skapad hädar. al-Lâlakâ’î nämnde det fastställandet i ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” från drygt 500 gamla lärda från olika länder. Det bevisar att det råder samstämmighet om frågan.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Allâhs tal är en av Hans egenskaper. Han talar när Han vill, hur Han vill och med vem Han vill. Den som säger något annat är en vilsen innovatör. Avsaknaden av ett tal är en brist i människan, än mindre i Skaparen. Likaså är det en defekt att tala oavbrutet och konstant. Således säger Ahl-us-Sunnah att Allâh talar om Han vill och när Han vill. Allâh (ta´âlâ) sade:

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

”När en ny påminnelse från deras Herre når dem lyssnar de [förstrött], utan att överge sina tidsfördriv.”4

Till följd därav säger de att Allâh talar med ett evigt tal och när Han vill i enlighet med vad skapelsen är i behov av. Allâh har uttalat Tora, skrivit den till Sin slav Mûsâ och talat med honom på berget. Till följd därav sade Han:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

”Några av dessa sändebud har Vi gett företräde framför de andra. Bland dem finns den som Allâh [själv] talade till, och några har Han satt ännu högre.”5

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Den har börjat från Honom och till Honom kommer den att återvända.”

Att Qur’ânen har börjat från Allâh betyder att den kommer från Honom eftersom det är Han som har uttalat den. Därför sade vissa Salaf:

”Ingen kan närma sig Allâh med något som med det som kommer från Honom.”

Det vill säga Qur’ânen.

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Han har alltid varit talande och Han kommer alltid att vara talande såsom Han vill och när Han vill. Hans tal har varken något slut eller upphörande.”

Det betyder att vi är skyldiga att tro på att Qur’ânen är Allâhs tal och inte skapad, den kommer att förbli bland skapelserna fram till Domedagen för att slutligen lyftas upp till himlen när den upphör praktiseras – och skydd sökes hos Allâh. Detta måste muslimen tro på.

19:6

218:109

331:27

421:2

52:253