6. Tvagningens plikter

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Dess plikter är sex:

1 – Ansiktet skall tvättas. Det omfattar att munnen sköljs och näsan snyts. Dess längd är från hårfästet till hakan. Dess bredd är från det ena örat till det andra.

2 – Händerna skall tvättas till och med armbågarna.

3 – Huvudet skall strykas inklusive öronen.

4 – Fötterna skall tvättas till och med fotknölarna.

5 – Kroppsdelarna skall tvättas i tur och ordning.

6 – Den senare kroppsdelen måste tvättas innan den föregående torkar.

Beviset för detta är Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

”Troende! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna.”1

Beviset för turordningen är hadîthen:

”Börja med det som Allâh började med.”2

Beviset för att den senare kroppsdelen måste tvättas innan den föregående torkar är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mannen som missade att två ett mynts storlek av sin fot att två sig på nytt3.

FÖRKLARING

Tvagningens plikter är sex. Ansiktet skall tvättas inklusive munnen och näsan som skall sköljas respektive snytas, händerna inklusive armbågarna skall tvättas, huvudet inklusive öronen skall strykas, fötterna inklusive fotknölarna skall tvättas, de skall tvättas i turordning och den senare kroppsdelen måste tvättas innan den tidigare torkar. Dessa är tvagningens plikter i enlighet med Allâhs (djalla wa ´alâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

”Troende! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna.”

I och med att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) nämnde dem i den ordningen blir det obligatoriskt att två sig därefter:

”Börja med det som Allâh började med.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig liksom Allâh klargjorde tvagningen. Till följd därav är vi skyldiga att två oss liksom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig.

Den sjätte plikten är att den senare kroppsdelen tvättas innan den tidigare torkar. Personen skall tvätta kroppsdelarna direkt efter varandra och inte dra ut på tiden mellan dem. Han skall två alla kroppsdelar innan de torkar. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mannen som missade att två ett mynts storlek av sin fot att två sig på nytt och be om bönen. Det bevisar att kroppsdelarna måste tvättas direkt efter varandra. Han sade inte till honom att bara tvätta den torra delen; han befallde honom att två sig på nytt och be om bönen. Den senare kroppsdelen måste alltså tvättas innan den föregående torkar. Så om en person tvår alla sina kroppsdelar och skjuter upp på den vänstra foten så att kroppsdelarna torkar, måste han två sig på nytt.

15:6

2an-Nasâ’î (2962). Autentisk enligt al-Albânî i ”Tamâm-ul-Minnah”, sid. 88.

3Abû Dâwûd (175) och Ahmad (15595). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (168).