6. Törstiga och missbildade

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 15-16

2 – Straffet i nästa liv består av flera typer:

A – Törst på Domedagen. Qays bin Sa´d bin ´Ubâdah rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som dricker sprit törstar på Domedagen.”1

´Abdullâh bin ´Amr sade:

”I Tora står det: ”Sprit smakar beskt. Allâh svor vid Sin makt och sade: ”Den som dricker den efter att Jag har förbjudit den ska Jag låta törsta på Domedagen.”2

B – Missbildning och fulhet på Domedagen. al-Âdjurrî återberättade en berättarkedja från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Hälsa inte till spritmissbrukare, besök inte dem när de är sjuka och närvara inte på deras begravning. På Domedagen hänger ena sidan av deras kinder och de kommer att ha blå ögon, deras tungor kommer att hänga på deras bröst och deras saliv kommer att rinna över deras magar. Alla som ser dem kommer att äcklas av dem.”3

Enligt en av Ahmads åsikter ska begravningsbönen inte bes för spritmissbrukare.

1Ahmad (3/422).

2al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (10/222).

3al-Bukhârî (5/2308) återberättade med en reducerad berättarkedja från ´Abdullâh bin ´Amr:

”Hälsa inte till spritmissbrukare.”