6. Skydd 6 mot coronaepidemin: Mycken bön

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

´Ashru Wasâyâ lil-Wiqâyah min-al-Wabâ’, sid. 10

6 – Mycken bön

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som begåvas med bön har begåvats med nåd. Det finns inget Allâh älskar att tillbes om som förskoning.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Bön gagnar mot det som har stigit ned och det som inte har stigit ned. Allâhs slavar, se till att be!”1

1at-Tirmidhî med flera.