6. Skolastikernas kaotiska tillstånd

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Dementin baserar de på rationalism (som enligt dem är klargörande bevis men i själva verket inget annat än tvivel) och förvrängning av ord.

Följderna av att deras sak är byggd på dessa två otrogna grunder medför att de betraktar de tidigare föregångsmännen som okunniga och olärda. De ser på dem som fromma lekmän som saknade detaljerad kunskap om Allâh och den gudomliga vetskapen. Plus att de tror att eftersläntrarna besitter den kunskapen. Den som funderar över deras teori inser hur ytterst okunnig och vilsen den är. Hur skall eftersläntrarna (som för övrigt anvisar ett slags skolastiker) vara kunnigare om något sådant? Deras religiösa tillstånd är ju så kaotiskt och deras avstånd till vetskap om Allâh är så stort. En av dem bekände:

Jag har besökt alla institut

och blickat över alla milstolpar

Och jag såg ingen annan än den förvirrade

lägga handen på hakan eller den ångerfulle skaka tänder

De erkände sina normer som de hade skrivit i sina verk. En av deras stora förespråkare sade:

Intellektens slut är ett rep
De flesta skapelsers strävan är förgäves
Våra själar är övergivna av våra kroppar
Toppen av vårt världsliga liv är ett besvär och ett straff
Under hela vårt liv har vi inte haft någon nytta av våra forskningar
Förutom att vi har samlat ihop vad som har sagts

Därefter sade han:

”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett att de inte gagnar något. Jag fann att den närmsta metodiken är Qur’ânens metodik. Läs om bekräftelsen:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”2

Läs om dementin:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”4

Den som upplever det jag har upplevt, kommer att veta det jag vet.”5

En annan sade:

”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det som muslimerna hade förbjudit. Jag gjorde allt det för söka efter sanningen. Förr i tiden rymde jag från efterapning och nu har jag återvänt till sanningen. Håll er till gummornas dogmer. Om inte Sanningen räddar mig med Sin vänlighet så att jag kan dö med gummornas dogm och avsluta min färd utifrån uppriktighetens ord att det inte finns någon sann gud utom Allâh, så är det synd om al-Djuwaynîs son.”

Ytterligare en sade:

”Ingen tvivlar så mycket inför döden som skolastiker.”

KOMMENTAR

Här lyder exempel på individer som prövades av skolastik, spekulerade vilt i sakfrågan och citerade andra, förvirrade skolastiker. De gagnades ingenting. Många av dem ångrade sig faktiskt för sitt förflutna och uttalade sig liksom författaren angivit. Bevisligen är de lärde skyldiga att följa Salaf som högaktade Qur’ânen, praktiserade den, anammade Sunnah, vidhöll den, förkastade allt som avviker från den samt höll sig borta från skolastiska spekulationer i egenskapsrelaterade verser och hadîther.

Skolastiker har ett mycket kaotiskt förhållande till Allâhs namn och egenskaper. De är långt borta från vetskapen om Allâh till följd av att de ignorerar Qur’ânen och Sunnah. Deras granskningar har bara lett till tissel och tassel och värdelösa spekulationer. För att bekräfta räcker de bekräftande texterna, däribland:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allâh hör allt, vet allt.”6

رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”7

إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Allâh har allt i Sin makt.”8

För att dementera räcker de dementerande texterna, däribland:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han.”9

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”10

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”11

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”12

De räcker för att bekräfta och dementera. De räcker för att bekräfta Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som tillkommer Allâh, utan förvrängning, förnekelse, föreställning och jämförelse.

Så den som säger att eftersläntrarna är kunnigare och visare förfelar gravt och fallerar stort. Både hans intellekt och hans kunskap har fått stryk. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som levde innan dem var såväl kunnigare om Allâh som visare i sina tal och handlingar. Deras metod var den sunda och visa metoden. De kunde föra sig med Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alltså har de mer rätt till Allâh och Hans sändebud än vad dessa människor har. Den som hävdar att eftersläntrarna är kunnigare och visare medan Salaf var sundare, har uttalat sig falskt och fallerat stort och poänglöst. Salaf var kunnigare, visare och sundare. Eftersläntrarna har mindre kunskap, mer tillgjordhet, knappare vishet och svagare insikt.

120:5

235:10

342:11

420:110

5Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/11).

62:181

75:119

82:20

942:11

1016:74

1120:110

12112:1-4