6. Samlagets tillvägagångssätt

5 – Samlagets tillvägagångssätt

Han får ha vaginalt samlag med henne oavsett ställning, såväl bakifrån som framifrån. Beviset är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

”Era hustrur är för er en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar.”1

Det vill säga framifrån och bakifrån. Det finns flera hadîther kring det. Jag nöjer mig med två stycken:

1 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Judarna påstod att vaginalt samlag bakifrån medförde skelögt barn. Då uppenbarades:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

”Era hustrur är för er en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar.”

[Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Framifrån och bakifrån, bara det är vaginalt.”]2

2 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Hjälparna, som brukade vara idoldyrkare, levde tillsammans med judarna, som tillhörde Bokens folk. På grund av deras kunskap såg de upp till dem varefter de tog efter mycket från dem. Bokens folk hade som vana att ha samlag enbart från sidan därför att det skyler kvinnan mer. Hjälparna anammade det från dem. Å andra sidan utsatte Quraysh kvinnorna för riktiga vulgariteter; de tog dem framifrån, bakifrån och liggande. Då Utvandrarnas män anlände till Madînah gifte sig en av deras män med en av Hjälparnas kvinnor. Han utövade det med henne varpå hon fördömde honom för det och sade: ”Vi brukade bara göra det från sidan. Antingen gör du så med mig eller också får du hålla dig borta från mig.” Det blev en stor sak och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det. Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

”Era hustrur är för er en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar.”

Det vill säga framifrån, bakifrån och liggande, bara det är vaginalt3.”

12:223

2al-Bukhârî (8/154), Muslim (4/156), an-Nasâ’î i ”´Ishrat-un-Nisâ’” (1-2/76), Ibn Abî Hâtim (1/39 – manuskript) som står för tillägget, al-Baghawî, al-Djurdjânî (293/440), al-Bayhaqî (7/195), Ibn ´Asâkir (2/93/8) och al-Wâhidî, sid. 53, som sade:

”Shaykh Abû Hâmid bin ash-Sharqî sade: ”Denna ädla hadîth motsvarar hundra stycken.”

3Abû Dâwûd (1/377), al-Hâkim (2/195 och 2/279), al-Bayhaqî (7/195), al-Wâhidî i ”al-Asbâb”, sid. 52, och al-Khattâbî i ”Gharîb-ul-Hadîth” (2/73) med en god berättarkedja. al-Hâkim autentiserade den i enlighet med Muslims villkor och fick medhåll av adh-Dhahabî. Även at-Tabarânî (1/185/3) rapporterade den via ett annat, kortfattat håll.