6. Så känner du igen Ahl-us-Sunnah

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 16-17

När trons sex pelare har klarlagts, nämner de andra underordnade dogmatiska frågor som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah månar om. I själva verket är de inte dogmatiska, men de har inkluderats dithän just därför att Ahl-us-Sunnah wa-Djamâ´ah skiljer sig kring dem från avvikande och vilsna innovatörer och splittrare. Till sådana frågor hör tal om följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och tal om Troendes mödrar (radhiya Allâhu ´anhunn) och deras rätt mot de troende. Ännu en sådan fråga är ledarskap och allt vad det innebär av obligatorisk lydnad gentemot ledaren inom sådant som är tillåtet, att ledarskap är obligatoriskt, att lovad trohetsed är obligatorisk att efterleva, att det är förbjudet att revoltera mot orättfärdiga ledare, att det är obligatoriskt att be bakom dem, kämpa med dem och så vidare. Inom dessa frågor skiljer sig Khawâridj, Mu´tazilah och deras jämlikar från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Till saken hör även bestrykning av läderstrumpor; handlingen understryks för att visa skiljelse från de människor som inte tillåter bestrykning av läderstrumpor. Detsamma gäller förvanternas underverk och kunskaper, visioner, förmågor och påverkan som Allâh förser dem med och låter dem genomföra. De skriver i ämnet därför att det finns människor som tycker annorlunda om förvanterna och deras underverk. Vissa, däribland Mu´tazilah, dementerar dem. Andra överdriver med förvanterna och lyfter dem över profeternas nivå. Också moraliska frågor inkluderas till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.

Med andra ord består Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm av allt omnämnt. Deras dogm är inte begränsad vid tron på Allâh (´azza wa djall), Hans namn och egenskaper, Yttersta dagen och ödet, vilket kan uppfattas. Nej, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm består av allt omnämnt. Med hjälp av den skiljer de sig från innovatörer och avvikande som avvisar texterna i Qur’ânen och Sunnah, avstår från Sunnah, underordnar sig inte Sunnah och styrs inte av Sunnah till fullo. Det särskiljer Ahl-us-Sunnah, ty de högaktar Sunnah och Ahl-us-Sunnah och förkastar alla som skiljer sig från Sunnah eller dess imamer.