6. Profeten bad alltid ´Îd-bön på böneplats

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Salât-ul-´Îdayn, sid. 15-19

Flera granskande kunskapare har nämnt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad alltid ´Îd-böner på böneplatser1. Det hela stöds av många hadîther som återberättas från många håll. Trots tidsbrist måste jag nämna några av dem så att den respekterade läsaren inser att jag har rätt.

1 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På Fitr- och Adhhâ-dagarna gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut till böneplatsen2. Det första han gjorde var att be. Efteråt vände han sig mot människorna som satt i rader. Han tillrättavisade, rådde och befallde dem. Om han ville skicka iväg en bataljon, gjorde han det3, och om han ville befalla något annat, gjorde han det. Därefter gick han sin väg. Än idag gör människorna så.”4

2 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”På ´Îd-dagen brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gå på morgonen till böneplatsen, i följe av ett spjut som bars framför honom. När han kom fram till böneplatsen spetsade han spjutet i marken. Därefter bad han mot det, ty böneplatsen var på ett öppet fält varför han inte hade något att be mot.”5

3 – al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På Adhhâ-dagen gick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut till Baqî´6 och bad två Raka´ât. Sedan vände han sig mot oss och sade: ”Vår första andakt idag är bön. Därefter går vi tillbaka och slaktar. Den som gör det har efterlevt vår Sunnah, och den som offrar innan det har endast påskyndat en sak till sin familj – det har ingenting med andakt att göra.”7

4 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ned. Jag såg honom visa männen att sätta sig ned varpå han vände sig mot dem. Därefter gick han och Bilâl till kvinnorna och läste upp:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

”Profet! När troende kvinnor kommer till dig för att avlägga trohetsed – att inte avguda något, vad det än är, med Allâh…”8

När han var klar med läsningen sade han: ”Är ni på det viset?” Bara en kvinna svarade: ”Ja, Allâhs profet.” Han tillrättavisade, påminde och befallde dem att skänka välgörenhet. Bilâl lade fram sitt tyg varpå han sade: ”Kom igen! Må mina föräldrar offras för er!” Kvinnorna började gräva med sina händer och kasta fotkedjor och ringar i Bilâls tyg. Sedan gick han och Bilâl hem till sig.”9

Dessutom lade Muslim till i sin rapportering från Ibn Djuraydj:

”Jag sade till ´Atâ’: ”Har dagens imamer rätt att gå till kvinnorna för att tillrättavisa dem?” Han sade: ”Jag svär att de har rätt att göra det. Varför gör de inte det?”

1 Se ”Zâd-ul-Ma´âd”, ”Fath-ul-Bârî” och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs ”Mukhtasar Zâd-il-Ma´âd”.

2 Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Det är en känd plats i Madînah som ligger tusen armslängder från moskéns port.”

Ibn-ul-Qayyim sade:

”Det är en böneplats där pilgrimers bagage förvaras.”

Det verkar som att platsen ligger öster om den profetiska moskén, nära gravplatsen al-Baqî´, vilket framgår från den tredje hadîthen.

3 Häri finns ett bevis för att ´Îd-predikan inte är begränsad vid tillrättavisning och vägledning, utan all påminnelse och instruktion som är till samfundets välgång.

4al-Bukhârî, Muslim, an-Nasâ’î, al-Muhâmilî i ”Kitâb-ul-´Îdayn”, Abû Nu´aym i ”al-Mustakhradj” och al-Bayhaqî i ”as-Sunan”.

5al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och Ahmad. Ibn Mâdjah står för formuleringen som är mer fullständig och dess berättarkedja är autentisk. Likaså har den rapporterats av al-Muhâmilî, Abûl-Qâsim ash-Shihâmî i ”Tuhfat-ul-´Îd” och al-Bayhaqî.

6I en annan rapportering heter det ”böneplatsen”.

7al-Bukhârî som står för formuleringen, Ahmad och al-Muhâmilî. Den andra rapporteringen hör till dem två och dess berättarkedja är god.

860:12

9al-Bukhârî, Muslim, Ibn Abî Shaybah, al-Muhâmilî, al-Firyâbî och Abû Nu´aym i ”al-Mustakhradj”.