6. Nûh är det första sändebudet

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Det första var Nûh (´alayhis-salâm).”

Det är den korrekta åsikten. Det har inte sänts något sändebud före Nûh (´alayhis-salâtu was-salâm). Härmed klarläggs historikernas fel när de säger att Idrîs (´alayhis-salâtu was-salâm) var före Nûh. Allâh (ta´âlâ) säger:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ

”Vi har uppenbarat för dig liksom Vi har uppenbarat för Nûh och de profeter som följde efter honom.”1

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde att människor skall bege sig till Âdam för att medla för dem. Han kommer att ursäkta sig och säga till dem: ”Gå till Nûh. Han är det första sändebudet som Allâh har sänt.”2

Enligt Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten är Nûh det första sändebudet som inte har företrätts av någon.

Nûh (´alayhis-salâtu was-salâm) är ett av de fem sändebuden som var fasta i sina föresatser. De är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Ibrâhîm, Mûsâ, Nûh och ´Îsâ (´alayhim-us-salâtu was-salâm). Allâh (ta´âlâ) nämnde dem alla tillsammans två gånger i Qur’ânen, en gång i kapitlet ”al-Ahzâb” och en gång i kapitlet ”ash-Shûrâ”.

14:163

2al-Bukhârî och Muslim.