6. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

57 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: Shurayh bin an-Nu´mân underrättade oss: Abû ´Awânah underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr som sade:

”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar fram till nattens tredjedel varvid Han stiger ned och säger: ”Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som ångrar sig för synd? Finns det någon som åkallar så att han må besvaras?”