6. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Kathîr bin Murrah al-Hadhramîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 168

Vad beträffar Burd bin Sinâns rapportering från Makhûl, berättade:

88 – Abû Sahl bin Ziyâd för oss: al-´Umarî underrättade oss: Jag hörde ´Ammâr bin Abî Shaybah säga: Djarîr underrättade oss: Mig veterligen rapporteras den från Burd och Abûl-´Alâ’ ash-Shâmî, från Makhûl, från Ka´b som sade:

”Natten till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på Sin skapelse varvid Han förlåter allihopa frånsett avgudadyrkaren och den hatiske.”