6. Några av Ahl-ul-Bid´as utmärkande drag

Ahl-Bid´a wal-Ahwâ’ har flera utmärkande drag varav några är:

1 – De förtalar Ahl-ul-Athar. Abû Hâtim ar-Râzî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-ul-Bid´as kännetecknas av att förtala Ahl-ul-Athar.”1

2 – De hyser ett stort agg mot Ahl-ul-Hadîth samtidigt som de tiger om de vilsna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Khawâridj:

”De dödar muslimerna och skonar hedningarna.”2

Abû ´Uthmân as-Sâbûnî sade:

”Ahl-ul-Bid´as kännetecken är klara och tydliga. Det klaraste kännetecknet är deras sträva agg mot dem som förkunnar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar. De förnedrar dem och kallar dem för ”Hashwiyyah”, ”okunniga”, ”Dhâhiriyyah” och ”Mushabbihah”. De anser att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar är tomma på kunskap och att kunskap är det som Satan uppenbarar till dem via deras osunda intellekt, mörka brösts viskningar, godhetsbefriade hjärtan och fruktlösa argument. Dessa har Allâh förbannat.”3

3 – De tar hjälp av myndigheter och makthavare för att deras argument är svaga. Det är deras metodik och knappa förmåga. De tar hjälp av myndigheter och makthavare eftersom det är en form av tvång och skrämsel.

4 – De lägger ned en extrem vikt vid dyrkan. Innovatören utökar sin dyrkan för att uppnå högaktning, status, egendom och andra frestelser i det här livet. Det är större att högaktas för att avstå jordiska frestelser. Vet du inte att munkarna i klostren avstår alla njutningar och ägnar sig åt olika sorters andakter? Trots det skall de till helvetet. Allâh (ta´âlâ) sade:’

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌعَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ  تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً

”Den Dagen skall [någras] ansikten vara märkta av förödmjukelse: de släpar på [bördan av sin synd] [på väg mot] den heta eld där de skall brinna.”4

På grund av driften i dem tycker de att allt de gör är enkelt. När innovatören tycker att hans uppfattning är korrekt fattar han tycke för den. Vad skall sätta stopp för honom när han anser att han hans handlingar är bättre än alla andras handlingar och att hans lära är sundare och ädlare än alla andras läror?

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء

”Så låter Allâh den Han vill gå vilse och så vägleder Han den Han vill.”5

Somliga kan prövas av innovatörer när de ser att de är avhållsamma, ödmjuka, gråter eller något annat på grund av mycken dyrkan. Det är dock inte det som utgör ett kriterium för vad som är sanning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju till sina följeslagare om Ahl-ul-Bid´a:

”Ni kommer att se ned på er bön sett till deras bön, er fasta sett till deras fasta och er läsning sett till deras läsning.”6

1Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/179).

2al-Bukhârî (3344) och Muslim (1064).

3´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 106.

488:2-4

574:31

6al-Bukhârî (3610) och Muslim (1064).