6. Innovationer under Tawâf

35 – Bad inför Tawâf.

36 – Påtagning av strumpor och handskar för att inte trampa i toaletternas orenheter samt vidröra kvinnor.

37 – Två Raka´ât för moskén i samband med ingång i Den heliga moskén1.

38 – Muntlig avsikt.

39 – Upplyftning av händer, lik upplyftningen i bönen, i samband med vidrörning av stenen.

40 – Rop i samband med pussning av den svarta stenen.

41 – Trängsel och avslutad bön innan imamen för pussning av den.

42 – Uppdragna kläder i samband med vidrörning av stenen eller den jemenitiska hörnan.

43 – Frasen i samband med vidrörning av stenen:

”Allâh! Jag gör detta med tron på Dig och Din skrift.”

44 – Frasen i samband med vidrörning av stenen:

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig mot högmod, fattigdom och de båda livens förnedringar.”

45 – Placering av höger hand på vänster hand under Tawâf.

46 – Frasen framför Ka´bahs dörr:

”Allâh! Huset är sannerligen Ditt hus. Den heliga platsen är Din heliga plats. Säkerheten är Din säkerhet. Denna plats tillhör den som bad Dig om skydd mot Elden” och pekar mot Ibrâhîms (´alayhis-salâm) plats.

47 – Frasen vid den irakiska hörnan:

”Allâh! Jag ber Dig om skydd mot tvivel och avguderi, tvist och hyckleri, dåliga karaktärer och negativ förändring av egendom, familj och avkomma.”

48 – Frasen under takrännan:

”Allâh! Skänk mig Din skugga på Dagen det inte finns någon annan skugga än Din skugga…”

49 – Frasen under joggningen:

”Allâh! Låt det vara en accepterad vallfärd, förlåten synd, belönad kamp och lyckad affär, Du Allsmäktige och Förlåtande!”

50 – Frasen under de resterande fyra varven:

”Förlåt och benåda, Herre! Ha överseende med det Du vet. Du är Den mäktigaste, Den givmildaste.”

51 – Pussning av den jemenitiska hörnan.

52 – Pussning och vidrörning av de levantiska hörnorna och Ibrâhîms plats.

53 – Vidrörning av Ka´bahs väggar och Ibrâhîms plats.

54 – Eftersträvning av välsignelse vid ”fästet som aldrig ger vika”. Det är en högt uppsatt plats på Husets väg. Enligt lekmännen har den som rör vid den med sin hand vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika.

55 – Bulten på centrala Huset. De kallar den för ”världens navel”. Vissa avtäcker sin mage och placerar sin navel på den så att de får placera sin navel på världens navel.

56 – Avsiktlig Tawâf i regn. De påstår att det förlåter föregående synder.

57 – Eftersträvning av välsignelse från regnvattnet som rinner från Ka´bahs takränna.

58 – Avhållsamhet från Tawâf i smutsiga kläder.

59 – Vallfärdaren häller tillbaka det resterande Zamzam-vattnet i brunnen och säger:

”Allâh! Jag ber Dig om ett rymligt uppehälle, en gagnande kunskap och ett botemedel mot all sjukdom.”

60 – Bad med Zamzam-vatten.

61 – Vissa blöter skäggen med Zamzam och lägger pengar och kläder i vattnet i hopp om välsignelse.

62 – I vissa Fiqh-böcker heter det att vallfärdaren skall inandas Zamzam-vattnet flera gånger när han dricker det samtidigt som han tittar mot Huset.

1 Faktum är att man i stället skall göra Tawâf och sedan be bakom Ibrâhîms plats. Se Ibn Taymiyyahs ”al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah”.