6. Inga muslimer enligt Sayyid Qutb

För det fjärde fordrar det inte Takfîr på samhället att säga att det är från den hedniska tiden. Inte heller tar en sådan beskrivning ut det ur islam. I samband med att Abû Dharr hade sagt skymfat Bilâl för hans svarta moder, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:

”Du är en person med drag från den hedniska tiden.”1

Det var emellertid ingen Takfîr på honom.

Beträffande Sayyid Qutb, så gjorde han förmodligen Takfîr på samhället när han uttalade sig så. Det är ju välkänt om honom2.

1al-Bukhârî (30) och Muslim (1661).

2Sayyid Qutb sade:

”Världen har blivit som den var när trosbekännelsen ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ kom till mänskligheten. Mänskligheten har avfallit och börjat dyrka skapelsen och religionernas orättvisa. Den har lämnat trosbekännelsen ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ även om det fortfarande finns en grupp som upprepar ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ från minareterna utan att förstå dess innebörd. Mänskligheten över lag, inklusive dem uppe i hela världens minareter som upprepar frasen ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ utan förståelse och insikt… är större syndare och förtjänar värre straff på Domedagen. Ty de har avfallit till dyrkan av slavarna efter att ha fått reda på vägledningen och varit i Allâhs religion.” (Fî Dhilâl-il-Qur’ân (2/1057))

Han sade också:

”Muslimerna kämpar inte idag eftersom det inte finns några muslimer idag. Frågan som behöver behandlas är islams och muslimernas existens.” (Fî Dhilâl-il-Qur’ân (3/1634))