6. Icke-islamiska associeringar

Allâh (ta´âlâ) sade:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا

”Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”muslimer”.”1

al-Hârith al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller er fem saker som Allâh har befallt mig; lyhördhet, lydnad, kamp, utvandring och samling. Den som lämnar samlingen med en spann tar av islams snara runt sin hals om han inte ångrar sig. Den som kallar till den hedniska tidens namn kommer att straffas i helvetet.” En man sade: ”Allâhs sändebud! Även om han ber och fastar?” Han svarade: ”Även om han ber och fastar. Allâhs slavar! Kalla till Allâhs drag; det är Han som har kallat er för ”muslimer” och ”troende”.”2

Rapporterad av Ahmad och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lämnar samlingen med en spann och dör, dör den hedniska tidens död.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Kallar ni till den hedniska tidens namn när jag är bland er?”

Abûl-´Abbâs sade:

”Alla namn som avviker från islam och Qur’ânen och är associeringar med stamträd, länder, raser, läror eller metodiker hör till den hedniska tidens drag. När en man från Muhâdjirûn kom i bråk med en man från Ansâr och var och en kallade på sitt folk, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Kallar ni till den hedniska tidens namn när jag är bland er?”

Han blev mycket arg på grund av det.”3

122:78

2Ahmad (4/130), at-Tirmidhî (2863), Ibn Hibbân (14/125), Ibn Khuzaymah (3/195) m fl.

3as-Siyâsah ash-Shar´iyyah (1/82).