6. Hjärtan mellan Allâhs fingrar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 29

Vad säger de om egenskapsrelaterade hadîther däribland hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar.”1

KOMMENTAR

Därtill bekräftar vi Allâhs fingrar. Allâh själv bekräftade dem. Vi bekräftar att Han förfogar över slavarnas hjärtan; Han (subhânah) vägleder den Han vill och vilseleder den Han vill. Däremot betyder inte hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar.”

att Hans fingrar kontaktar hjärtan. Det är inget som säger att det ena fordrar det andra. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ

”… och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor…”2

Bara för att molnen är mellan himmel och jord, betyder det inte att de kontaktar varandra. Molnen befinner sig mellan himmel och jord, men de kontaktar varken himlen eller jorden. Att något ligger mellan något annat betyder nödvändigtvis varken kontakt eller vidrörning. Alltså bekräftar vi hadîthen bokstavligt på ett vis som tillkommer Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) majestät och inte på ett sätt som fordrar kontakt och vidrörning.

1Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ’î (7739).

22:164