6. Hadîth ”Vatten är renande…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

2 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vatten är renande; inget kan orena det.”1

Rapporterad av De tre. Autentiserad av Ahmad.

FÖRKLARING

Efter att författaren (rahimahullâh) hade nämnt havsvattnet i synnerhet nämnde han vattnet i allmänhet. Vattnet i hadîthen är alltså allmänt. Allt vatten som kommer från jorden eller himlen renar orena tillstånd och orenheter. Att inget kan orena vattnet betyder att det är renande och orenar inte samt att inget kan orena det. Däremot finns det hadîther som bevisar att vattnet vars smak, färg eller doft förändras av orenhet blir självt orent. I så fall är det inte tillåtet att rena sig med det. Skulle ett sådant vatten hamna på dina kläder eller din kropp åläggs du att tvätta bort det, ty domen är förknippad med dess skäl. När vattnet förändras av orenhet blir också det orent. Och när orenheten avtar blir vattnet renande. Försvinner förändringen på grund av varaktighet eller adderad mängd vatten så att vattnet återfår sin klarhet och renhet och förlorar doften och smaken, återfår det sin renhet.

Skulle smutsigt vatten genomgå en kemisk process så att orenheter försvinner, återfår vattnet sin renhet varpå det kan brukas till odling och allting annat. Den föreskrivna domen är som sagt förknippad med dess skäl.

1Abû Dâwûd (66), at-Tirmidhî (66), an-Nasâ’î (326) och Ahmad (10735).