6. Hadîth ”Skall jag inte tala om för er om godhetens portar…”

983 – Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skall jag inte tala om för er om godhetens portar?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Fastan är en sköld och välgörenheten släcker synden liksom vattnet släcker elden.”1

Rapporterad och autentiserad av at-Tirmidhî.

1Autentisk via andra.