6. Hadîth “Närvara på fredagsbönen och närma er imamen…”

713 – Samurah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Närvara på fredagsbönen och närma er imamen. En person som tillhör paradisets befolkning må komma försent varpå han sinkas från paradiset, trots att han tillhör dess befolkning.”1

Rapporterad av at-Tabarânî, al-Asbahânî och andra2.

1God via andra.

2Däribland Ahmad (5/10). Det hade varit bättre om han refererade till honom. Abû Dâwûd rapporterade liknande med en god berättarkedja, vilket du kan finna i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1015) och ”as-Sahîhah” (365).