6. Hadîth “Människans fötter kommer inte att förflyttas…”

128 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människans fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän hon frågas om fem saker: om hennes liv och hur hon har tillbringat det, hennes ungdom och hur hon har fördrivit den, hennes egendom och hur hon har tjänat den och var hon har spenderat den och hennes kunskap och hur hon har praktiserat den.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî och al-Bayhaqî.

1God via andra.