6. Hadîth ”Lyd mig så länge…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (42)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/125)

42 – Abû Ayyûb al-Ansârî återberättade från ´Awf bin Mâlik som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom skräckslaget ut till oss och sade: ”Lyd mig så länge jag befinner mig bland er. Håll fast vid Allâhs skrift och anse dess lovlighet var lovligt och dess olovlighet olovligt.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr”. Dess återberättare är pålitliga.

1Autentisk.