6. Hadîth ”Kanhända får den fastande endast ut hunger…”

1084 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Kanhända får den fastande endast ut hunger och törst av sin fasta. Kanhända får den bedjande endast ut sömnlöshet av sin nattbön.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej.

1Autentisk via andra.