6. Hadith ”I samband med att en person dör…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 50-53

Den fjärde hadithen

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”1

وَفِي السَّمَاء رازِقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ

“Ovanför himlen finns er Försörjare och där finns det som ni fått löfte om.”2

Så läste Ibn Muhaysin.

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”3

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”4

24 – Ahmad bin Salâmah al-Muqri’ underrättade oss skriftligt, från Mas´ûd bin Abî Mansûr al-Djammâl: Ghânim al-Burdjî underrättade oss 508 i min närvaro: Abû Nu´aym al-Hâfidh underrättade oss: Habîb bin al-Hasan berättade för oss, ´Umar bin Hafs as-Sadûsî berättade för oss: ´Âsim bin ´Alî berättade för oss: Ibn Abî Dhi’b berättade för oss, från Muhammad bin ´Amr bin ´Atâ’, från Sa´îd bin Yasâr, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man: ”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför.”56

Hadithen är autentisk och enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor ehuru de inte har rapporterat den.

25 – Vet att det har rapporterats att Allâh är ovanför Tronen, vilket har tagits upp, och att Han (´azza wa djall) är ovanför himlen. Ofta har (فِي) samma betydelse som (على). Exempelvis sade Allâh (ta´âlâ):

فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ

Rör er var ni vill (فِي) jorden…”7

Det vill säga ovanpå jorden. Ett annat exempel är:

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

Jag skall korsfästa er (فِي) palmstammar.”8

Det vill säga på palmstammarna. Detsamma gäller Allâhs (ta´âlâ) ord:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Kan ni vara säkra på att Han, som är (فِي) himlen, inte låter jorden uppsluka er?”

Det vill säga Han som är ovanför himlen. Allt som är högt (علا) kallas för (سمَاء). I detta fall åsyftar (السَّمَاء) Tronen som är ovanpå himlarna.

Att Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen är mångfaldigt formulerat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

167:16-17

251:22

33:55

44:158

5Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456).

6Djâmi´-ul-Bayân (10/182-186).

79:2

820:71