6. Hadîth ”Hur skall det gå för er…”

111 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Hur skall det gå för er när ni drabbas av prövningar då barnet blir vuxet, den vuxne blir senil och anammad Sunnah, som en dag ändras, betraktas som okänd?” Det sades: ”När händer det?” Han sade: ”När era tillförlitliga är få och era ledare är många, när era lärde är få och era läsare är många, när det studeras för annat ändamål än religionen och jordelivet eftersträvas med nästa livs handlingar.”1

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq från Ibn Mas´ûd.

1Autentisk via andra. Uttalandet är en följeslagares utsago.