6. Hadîth ”En grupp kvinnor från Hims…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (170)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/182-183)

170 – Abûl-Malîh al-Hudhalî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En grupp kvinnor från Hims, eller Levanten, kom till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anh) som sade: ”Är det ni vars kvinnor besöker badhus? Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Det finns inte en kvinna som klär av sig hos någon annan än sin make, utan att hon river sönder skynket som är mellan henne och hennes Herre.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som står för formuleringen och sade att den är god, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah och al-Hâkim som sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

1Autentisk.