6. Hadîth ”Det tillhör inte fromheten att fasta på resa…”

1058 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det tillhör inte fromheten att fasta på resa.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.