6. Hadith “Det finns inget steg som är så älskat av Allâh…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (507)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/336)

507 – al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh och Hans änglar hyllar respektive ber om förlåtelse för dem som sammanbinder de första raderna. Det finns inget steg som är så älskat av Allâh som det steg slaven tar för att sammanbinda en rad.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah utan benämning av steget.

1Autentisk via andra.