6. Hadîth ”Det är den välsignade måltiden…”

1068 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är den välsignade måltiden.”

Det vill säga frukosten innan fastan.1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk via andra.