6. Hadîth “Den som upplever Ramadhân utan att förlåtas…”

997 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick uppför predikstolen och sade: ”Âmîn. Âmîn. Âmîn.” Det sades: ”Allâhs sändebud! Du gick uppför predikstolen och sade: ”Âmîn. Âmîn. Âmîn.” Han sade: ”Djibrâ’îl (´alayhis-salâm) kom till mig och sade: ”Den som upplever Ramadhân utan att förlåtas skall hamna i Elden. Må Allâh avlägsna honom! Säg: ”Âmîn.” Jag sade: ”Âmîn…”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” som står för formuleringen.

1God och autentisk.