6. Hadîth ”Den som lämnar tre fredagsböner oskäligt…”

729 – Usâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som lämnar tre fredagsböner oskäligt, skrivs ned bland hycklarna.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” via Djâbir al-Dju´fî. Den intygas även från andra håll.

1Autentisk via andra.