6. Hadîth ”Den som inte benådar våra yngre…”

102 – Wâthilah bin al-Asqa´ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte benådar våra yngre eller ärar våra äldre tillhör inte oss.”1

Rapporterad av at-Tabarânî via Ibn Shihâb från Wâthilah som han inte har hört av.

1Autentisk via andra.