6. Hadîth ”Den som betalar allmosa…”

742 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man sade: ”Allâhs sändebud! Vad säger du om en man som betalar allmosa på sin egendom?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som betalar allmosa på sin egendom är tom på all ondska.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” som står för formuleringen, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och al-Hâkim med en förkortad formulering:

”Om du betalar allmosa på din egendom försvinner all ondska från dig.”

Han sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”

1God via andra.