6. Hadîth ”Den som badar en fredag, parfymerar sig med sin makas eventuella parfym…”

721 – ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som badar en fredag, parfymerar sig med sin makas eventuella parfym, tar på sig sina finaste kläder, låter bli att tränga sig förbi människorna och säger inget lättsinnigt under tillrättavisningen, får sina synder strukna till nästa fredag. Den som talar lättsinnigt och tränger sig bland människorna ber Dhuhr.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” via ´Amr bin Shu´ayb, från sin fader, från ´Abdullâh bin ´Amr.

1Autentisk.