6. Hadîth ”Den som avsiktligt ljuger om mig…”

94 – Han berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra. Denna hadîth har återberättats av många följeslagare.

1Autentisk.