6. Hadîth ”De brukade klippa bort allt…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (162)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/178)

162 – ´Abdur-Rahmân bin Hasanah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss med en lädersköld i handen. Han lade ned den, satte sig ned och började urinera mot den1. Någon sade: ”Titta på honom, han urinerar som en kvinna.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde honom och sade: ”Ve dig! Vet du inte vad som drabbade israeliten? De brukade klippa bort allt som urin hamnade på. Då han förmenade dem det straffades han i sin grav.”2

Rapporterad av Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Han lade ned den så att den kunde skyla honom för människornas åsyn.

2Autentisk.